Η Noble Group πωλεί το Kamsarmax Dry Bulker στην Aeolian Spirit Shipping

Από την Aiswarya Lakshmi9 Ιουλίου 2018
Εικόνα: Ευγενής ομάδα
Εικόνα: Ευγενής ομάδα

Ο μέτοχος Noble Group έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Aeolian Spirit Shipping, εταιρεία Κύπρου, για να διαθέσει πλοίο εγγεγραμμένο στο Χονγκ Κονγκ έναντι τιμήματος 23,79 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Ο Noble δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η έμμεση θυγατρική του, Core Forte, είχε συνάψει, στις 15 Ιουνίου, μνημόνιο συμφωνίας με την Aeolian Spirit Shipping και την Transmed Shipping για την προτεινόμενη πώληση ενός πλοίου ξηρού φορτίου χύδην φορτίου Kamsarmax.
Το σκάφος "Ocean Forte" είναι νηολογημένο υπό τη σημαία του Χονγκ Κονγκ. Κατασκευάστηκε το 2015 και έχει χωρητικότητα 81.616 dwt.
Το σκάφος χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών πελατών καθώς και των εσωτερικών εμπορευματικών απαιτήσεων της Noble Group. Περιλαμβάνεται στο τμήμα "Μέταλλα, Ορυκτά και Μεταλλεύματα της Noble Group για σκοπούς υποβολής εκθέσεων.
Η Transmed Shipping πρέπει να εγγυάται την απόδοση της Aeolian Spirit Shipping. Η προτεινόμενη διάθεση υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της Noble.
Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη, Χρηματοδότηση