Η MOL εγκαινιάζει το έργο "FOCUS"

Shailaja A. Lakshmi15 Οκτωβρίου 2018
Pic: Γραμμές Mitsui OSK (MOL)
Pic: Γραμμές Mitsui OSK (MOL)

Η Mitsui OSK Lines (MOL) ανακοίνωσε ότι έχει ενώσει τις δυνάμεις της με την Mitsui E & S Shipbuilding και Weathernews για να ξεκινήσει το Fleet Optimal Control Unified System (FOCUS), ένα έργο που θα συγκεντρώσει και θα χρησιμοποιήσει δεδομένα πλοίου για να εξασφαλίσει ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον ωκεανικές μεταφορές.

Με την ταχεία επέκταση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT), όπως η IoT και η Big Data, καθώς και νέες δυνατότητες ανοίγματος για εφαρμογές ΤΠΕ σε πλοία, στην ξηρά και ενδιάμεσα, οι τρεις εταιρείες αποφάσισαν να αναλάβουν αυτό το καθήκον ως βασικό σχέδιο προώθησης χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ.

Λεπτομερή δεδομένα ταξιδιού και κινητήρα για τα πραγματικά δρομολόγια θα συγκεντρωθούν από περίπου 150 σκάφη σε λειτουργία και θα αποθηκευτούν σε μια πλατφόρμα δεδομένων με βάση το σύννεφο για την ανάπτυξη αιτήσεων για προηγμένη παρακολούθηση της λειτουργίας πλοίων και ανάλυση απόδοσης πρόωσης που βασίζεται στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία και των τριών εταιρειών .

Το έργο θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή λειτουργία και θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω φιλικών προς το χρήστη εφαρμογών, οι οποίες θα εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των σκαφών και των εγκαταστάσεων με βάση τις ακτές.

Μέσω του "FOCUS", οι τρεις εταιρείες συνεχώς επιδιώκουν να αναπτύξουν ακόμα πιο αποτελεσματικές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα, όπως συντήρηση βασισμένη σε συνθήκες (CBM), η οποία βασίζεται στη διάγνωση της κατάστασης κινητήρα και στις τεχνολογίες διάγνωσης σημείων βλάβης, πραγματοποιώντας "απεικόνιση στη θάλασσα" με τη μετάδοση φωνητικών και οπτικών πληροφοριών των πλοίων που λειτουργούν στην πλευρά της ακτής, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας με την εφαρμογή τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) και την ενίσχυση της διαχείρισης των πλοίων με την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας διπλών σημείων.

Η συντήρηση βασισμένη στην κατάσταση αναφέρεται στη διατήρηση των προτύπων κατάστασης. Σε αντίθεση με τη συντήρηση βασισμένη σε χρόνο (TBM), η οποία συμβατικά διατηρεί τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα σε σταθερές χρονικές περιόδους, η Συντήρηση βάσει συνθηκών είναι ένας τρόπος για την παρακολούθηση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων και η συντήρησή τους στο κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά τον εντοπισμό των τμημάτων που είναι πιθανότερο να απαιτούν συντήρηση.

Η ψηφιακή τεχνολογία διπλού σήματος είναι ένας τρόπος αναπαραγωγής ψηφιακών γεγονότων σε φυσικούς χώρους. Χτίζει χώρο προσομοίωσης δίδυμο στο σύστημα και χρησιμοποιείται για να αλλάξει τον σχεδιασμό και να το βελτιστοποιήσει με εξατομικευμένη προσαρμογή, καθώς και για τη διάγνωση της κατάστασης και την αναγνώριση σημείων αποτυχίας.

Η MOL υιοθετεί μια προοδευτική στάση σε συνεργασία με εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που ξεπερνούν τις επιχειρηματικές κατηγορίες, επιδιώκοντας βολικές υπηρεσίες χωρίς στρες για τους πελάτες.

Κατηγορίες: Επικοινωνία, Επιμελητεία, Λύσεις λογισμικού, Λύσεις λογισμικού, Τεχνολογία