Το Gasum αποκτά Skangas

Shailaja A. Lakshmi11 Οκτωβρίου 2018
Pic: Gasum Oy
Pic: Gasum Oy

Η ενεργειακή εταιρεία Gasum αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στον νορβηγικό πάροχο υγροποιημένου φυσικού αερίου Skangas στο 100%. Η εξαγορά ενισχύει ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Gasum και θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς σκανδιναβικών αερίων και του δικτύου διανομής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της σκανδιναβικής εταιρείας ενέργειας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εδραιώνει τη θέση της Gasum ως κορυφαίου προμηθευτή φυσικού αερίου από τη Σκανδιναβία και του προδρόμου της αγοράς φυσικού αερίου.

Η σκανδιναβική εταιρεία ενέργειας Gasum αγόρασε το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο στο νορβηγικό προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου Skangas από τον όμιλο Lyse. Το 2014, η Gasum έγινε μέτοχος πλειοψηφίας της Skangas με 51% συμμετοχή και το 2017 το μερίδιο αυξήθηκε στο 70%.

"Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Skangas μας δίνει ακόμα καλύτερες ευκαιρίες για να οικοδομήσουμε και να αναπτύξουμε το Nordic gas ecosystem και να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση. Ευχαριστούμε την ομάδα Lyse για την καλή συνεργασία στην ανάπτυξη της αγοράς LNG", λέει η Johanna Lamminen, Gasum.

«Η ανάγκη για καθαρότερες λύσεις καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές αυξάνεται σημαντικά και το ΥΦΑ είναι η πλέον ανταγωνιστική επιλογή για καύσιμα χαμηλών εκπομπών. Θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι στην αύριο να πάρουμε τις σκανδιναβικές χώρες σε καθαρότερο», πρόσθεσε η Johanna.

Το φυσικό αέριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα όσον αφορά τη συνολική χρήση ενέργειας στις σκανδιναβικές χώρες. Η ζήτηση για λύσεις καθαρότερων καυσίμων αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς καθώς αναζητούνται νέοι τρόποι μείωσης των εκπομπών και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς των μεταφορών και της βιομηχανίας.

Το ΥΦΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στις θαλάσσιες όσο και στις βαριές οδικές μεταφορές, καθώς και στις βιομηχανικές διεργασίες. Το ανανεώσιμο υγροποιημένο βιοαέριο (LBG) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ίδιες εφαρμογές.

Τα τελευταία χρόνια, η Gasum έχει αποφασίσει να κατασκευάσει τη σκανδιναβική υποδομή ΥΦΑ για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας φυσικού αερίου για τις ανάγκες του κλάδου της βιομηχανίας, των μεταφορών και της ναυτιλίας.

Τον Σεπτέμβριο, η Gasum ανήγγειλε την πρόθεση της εταιρείας να επεκτείνει το δίκτυο σταθμών ανεφοδιασμού σε LNG σε περίπου 50 τοποθεσίες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2020. Ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία επιτρέπει τη σημαντική αύξηση της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και υγροποιημένου βιοαερίου στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και διακίνησης.

Η εξαγορά που ανακοινώθηκε τώρα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη της υποδομής του Σκανδιναβικού ΥΦΑ. Η εξαγορά εξασφαλίζει ισχυρή βάση για την Gasum στην αναπτυσσόμενη αγορά και ενισχύει περαιτέρω την κορυφαία τεχνογνωσία της βιομηχανίας και τη χρήση των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, ΥΦΑ