Το DryShips πωλεί δύο παλαιότερες Panamaxes

Από την Aiswarya Lakshmi9 Ιουλίου 2018
Αρχείο Φωτογραφίας: DryShips
Αρχείο Φωτογραφίας: DryShips

Η DryShips ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνίες με μη συνδεδεμένους αγοραστές, για την πώληση δύο από τους παλαιότερους μεταφορείς ξηρού φορτίου της Panamax, που χτίστηκαν το 2002.

Ο διαφοροποιημένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής των πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων με ωκεανό δήλωσε ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε για συνολική ακαθάριστη τιμή πώλησης ύψους 18,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα πλοία έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν στους αγοραστές τους κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018.
Η Εταιρεία είναι ένας διαφοροποιημένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο.
Από τις 15 Ιουνίου 2018, η Εταιρεία λειτουργεί στόλο 36 σκαφών που αποτελείται από (i) 11 σκάφη ξηρού φορτίου Panamax. ii) 5 πλοία ξηρού φορτίου Newcastlemax · iii) 5 πλοία Kamsarmax drybulk · (iv) 1 πολύ μεγάλος μεταφορέας αργού · v) 2 δεξαμενόπλοια Aframax · vi) 2 δεξαμενόπλοια Suezmax · (vii) 4 πολύ μεγάλοι αερομεταφορείς · και (viii) 6 Σκάφη υπεράκτιας υποστήριξης, μεταξύ των οποίων 2 προμήθειες πλατφόρμας και 4 σκάφη ανάκτησης πετρελαιοκηλίδας.
Κατηγορίες: Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη, Τάσεις δεξαμενόπλοιων