Η Diana Containerships ολοκληρώνει την πώληση του m / v Αμβούργου

Shailaja A. Lakshmi24 Ιουλίου 2018

Η Diana Containerships ολοκλήρωσε την πώληση που ανακοίνωσε προηγουμένως ένα από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Post-Panamax, το m / v Αμβούργο, με την παράδοση του πλοίου στους νέους ιδιοκτήτες της.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην κυριότητα πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δήλωσε ότι μέρος των εσόδων από την πώληση του πλοίου χρησιμοποιήθηκε από την Εταιρεία για να εξοφλήσει πλήρως το υφιστάμενο χρέος της.

Ο Ανώτατος Μιχαλόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, σχολίασε ότι: «Με την πλήρη αποπληρωμή του δανείου της Diana Shipping Inc. η Εταιρεία δεν έχει εκκρεμή χρέη στο στόλο της με τέσσερα σύγχρονα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων».

Ο Ανδρέας πρόσθεσε: «Η μετάβαση από μια εταιρεία υψηλής μόχλευσης που παραβιάζει τις οικονομικές συμφωνίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε έναν ισολογισμό χωρίς χρέη σήμερα αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη αναστροφή για την Εταιρεία, η οποία μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της διοίκησης της εξαιρετικής RBS η πιστωτική διευκόλυνση τον Ιούνιο του 2017, η ικανότητά της να αντλεί πρόσθετα μετοχικά κεφάλαια και τις στρατηγικά προγραμματισμένες πωλήσεις ορισμένων εμπορευματοκιβωτίων της σε ελκυστικές τιμές τους τελευταίους 8 μήνες.

Ο στόλος της Diana Containerships Inc. αποτελείται σήμερα από 4 δοχεία (2 Post-Panamax και 2 Panamax).

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων, Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη