Μελάνια BHGE 3ετή σύμβαση με τη Σαουδική Aramco

Laxman Pai5 Δεκεμβρίου 2018
Εικόνα: Baker Hughes
Εικόνα: Baker Hughes

Η Aramco της Σαουδικής Αραβίας έχει συνάψει σημαντική σύμβαση διεύρυνσης και δοκιμής στον Baker Hughes, εταιρεία της GE (BHGE).

Η BHGE θα παράσχει μια ολοκληρωμένη λύση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενσύρματων καταγραφών, διάτρησης, δοκιμών, διέγερσης, θραύσης και συναφών υπηρεσιών παρέμβασης.

Με την ενσωμάτωση διακριτών προϊόντων, υπηρεσιών και δυνατοτήτων σε μια ενιαία προσφορά, η BHGE θα βοηθήσει τη Saudi Aramco να μειώσει το χρόνο, το κόστος και την πολυπλοκότητα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει την αποδοτικότητα.

Η τριετής σύμβαση περιλαμβάνει την επιλογή δύο επεκτάσεων ενός έτους και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2018.

Οι εργασίες αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 200 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της μηχανικής, των υπηρεσιών και των έργων και υποστηρίζει έμμεσα επιπλέον 300 υφιστάμενες θέσεις εργασίας, αποδεικνύοντας περαιτέρω τη συνεχιζόμενη δέσμευση της BHGE να υποστηρίξει την πρωτογενή πρωτοβουλία Saudi Aramco In-Kingdom Total Add (IKTVA).

Ο Mohammed Y. Al Qahtani, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Upstream στην Saudi Aramco, δήλωσε: "Η σύμβαση ενισχύει περαιτέρω τις προσπάθειες ένταξής μας σε συμβατικά πεδία στη Σαουδική Αραβία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας και στην ικανοποίηση της εγχώριας και παγκόσμιας ζήτησης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την BHGE ως συνεργάτη με αποδεδειγμένη εμπειρία στη χώρα. "

"Η σύμβαση στηρίζει τη δύναμη του χαρτοφυλακίου μας και αποδεικνύει την ικανότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας των πελατών μας", δήλωσε ο Lorenzo Simonelli, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BHGE.

"Ως μακροπρόθεσμος εταίρος που υποστηρίζει τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Βασιλείου, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε προηγμένες λύσεις τεχνολογίας και υπηρεσιών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη σημαντικών επιπέδων ανάντη παραγωγικότητας και στη στήριξη της στρατηγικής της Σαουδικής Αραβίας για αύξηση της παραγωγής αερίου τόσο για την τοπική κατανάλωση όσο και για τις εξαγωγές, "Είπε ο Lorenzo.

Κατηγορίες: Κοντά στη στεριά, Συμβάσεις, Υπεράκτια Ενέργεια