Τα εμπορευματοκιβώτια Navios Maritime αποκτούν ένα εμπορευματοκιβώτιο

Shailaja A. Lakshmi31 Ιουλίου 2018
Φωτογραφία: Navios Maritime Containers
Φωτογραφία: Navios Maritime Containers

Το Navios Maritime Containers, ένα αναπτυξιακό όχημα αφιερωμένο στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει ένα εμπορευματοκιβώτιο των 4563 TEU το 2009, για 13,9 εκατομμύρια δολάρια, από ένα μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος.

Το σκάφος αναμένεται να παραδοθεί το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Βάσει του τρέχοντος επιτοκίου του επιτοκίου (Clarksons Research χρονοναύλωση 6-12 μηνών για πλοία 4.400 TEU αξίας 12.800 δολαρίων την ημέρα για τον Ιούλιο του 2018), το σκάφος αναμένεται να παράγει περίπου 2,1 εκατομμύρια δολάρια EBITDA τους επόμενους δώδεκα μήνες, με βάση τα λειτουργικά έξοδα σύμφωνα με τη συμφωνία διαχείρισης και τις συνήθεις λειτουργίες.

Η Navios Containers αναμένεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με μετρητά στον ισολογισμό της και πρόσθετο τραπεζικό χρέος ύψους 9,0 εκατ. Δολαρίων με όρους συμβατούς με τις υπάρχουσες πιστωτικές της διευκολύνσεις.

Μετά την εξαγορά, η Navios Containers θα διαθέτει 26 σκάφη, συνολικής αξίας 124.101 TEU, με τρέχουσα μέση ηλικία στόλου 10,3 ετών.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη, Χρηματοδότηση