Η Navios Maritime αποκτά πλοία τύπου Box Box

Laxman Pai5 Δεκεμβρίου 2018
Pic: Ναυτικά εμπορευματοκιβώτια Navios
Pic: Ναυτικά εμπορευματοκιβώτια Navios

Η ναυτιλιακή εταιρία εμπορευματοκιβωτίων Navios Maritime Container, που εδρεύει στο Μονακό, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει δύο κοντέινερ πλοίων για το 2010 που ανήκουν σε 4,360 TEU για 23,6 εκατομμύρια δολάρια από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος.

Τα δύο εμπορευματοκιβώτια αναμένεται να παραδοθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2018, δήλωσε ότι η κάθετα ολοκληρωμένη θαλάσσια ναυτιλία και εταιρεία logistics επικεντρώθηκε στη μεταφορά και τη μεταφόρτωση εμπορευμάτων ξηρού φορτίου

Η Navios Containers συμφώνησε επίσης να αποκτήσει δύο εμπορευματοκιβώτια 10.000 TEU από τρίτο μη συνδεδεμένο για τιμή αγοράς περίπου 52,5 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστη, με την άσκηση των επιλογών αγοράς μέχρι τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2019 αντίστοιχα.

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να παραδοθούν κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019, υποθέτοντας ότι ασκούνται τα δικαιώματα αγοράς.

Με βάση τα υπάρχοντα καταστατικά και το τρέχον περιβάλλον, τα τέσσερα εμπορευματοκιβώτια αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά EBITDA ύψους περίπου 16,1 εκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο μετά την παράδοσή τους.

Οι εξαγορές υπόκεινται σε ορισμένους όρους και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτές οι εξαγορές ή οι σχετικές χρηματοδοτήσεις θα πραγματοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει.

Η Navios Containers αναμένει να χρηματοδοτήσει την απόκτηση των δύο σκαφών των 4,360 TEU με μετρητά στον ισολογισμό της και το τραπεζικό χρέος υπό όρους που αναμένεται να είναι σύμφωνοι με τις υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. Η απόκτηση κάθε σκάφους 10.000 TEU αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με δάνειο ύψους μέχρι 31.8 εκατομμυρίων δολαρίων υπό μια υφιστάμενη διευκόλυνση με εμπορική τράπεζα και το υπόλοιπο με διαθέσιμα μετρητά.

Μετά τις εξαγορές, αν υποτεθεί ότι θα εξασκηθούν τα δικαιώματα αγοράς, η Navios Containers θα διαθέτει 30 σκάφη, συνολικής αξίας 152.821 TEU, με τρέχουσα μέση ηλικία στόλου 10,2 ετών.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων, Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη