Το Lim του ΙΜΟ παίρνει το Nod για δεύτερη θητεία

MarineLink.com23 Νοεμβρίου 2018

Το Συμβούλιο του ΙΜΟ συμφώνησε να ανανεώσει τον διορισμό του Kitack Lim ως Γενικού Γραμματέα του ΔΝΟ για δεύτερη τετραετή θητεία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2020, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Συνέλευσης του ΙΜΟ τον Δεκέμβριο του 2019.

Κατηγορίες: Κυβερνητική ενημέρωση, Κυβερνητική ενημέρωση