Η International Seaways επιβεβαιώνει την εξαγορά έξι VLCCs από το Euronav

Aiswarya Lakshmi4 Μαΐου 2018
Φωτογραφία: Euronav
Φωτογραφία: Euronav

Η εταιρία δεξαμενόπλοιων International Seaways δήλωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία αγοράς και πώλησης μετοχών για να αποκτήσει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου για έξι VLCCs από την Euronav NV σε σχέση με το κλείσιμο της εξαγοράς της Gener8 Maritime από την Euronav.

Η συναλλαγή ύψους 434 εκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβάνει το υποτιθέμενο χρέος και περιλαμβάνει πέντε VLCC που κατασκευάστηκαν το 2016 και ένα VLCC που κατασκευάστηκε το 2015, το καθένα κατασκευασμένο από την Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co.
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή, η οποία αναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο του 2018, με συνδυασμό διαθέσιμης ρευστότητας, την παραλαβή ολόκληρου ή μέρους του χρέους που εξασφαλίζεται επί του παρόντος από τα πλοία, το οποίο θα έχει αναμενόμενη το υπόλοιπο των 311 εκατομμυρίων δολαρίων (31 Μαρτίου 2018), με ημερομηνία μεταξύ 2027 και 2028 και με σταθερό ετήσιο επιτόκιο LIBOR συν 2,0%, καθώς και άλλες πρόσθετες χρηματοδοτήσεις τρίτων.
Η συναλλαγή υπόκειται σε αρκετούς όρους κλεισίματος, περιλαμβανομένης της (i) ολοκλήρωσης της εξαγγελθείσας εξαγοράς της Gener8 Maritime από την Euronav, (ii) της τροποποίησης της υπάρχουσας πιστωτικής διευκόλυνσης της Εταιρείας, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό λογικά αποδεκτές από εμάς όρους και προϋποθέσεις, (iii) ακρίβεια, σε όλα τα ουσιώδη σημεία, των παραστατικών και των εγγυήσεων, καθώς και συμμόρφωση με όλα τα ουσιώδη σημεία των συμβάσεων και συμφωνιών που έχει συνάψει η Euronav με τη συμφωνία και iv) λήψη όλων των απαιτούμενων συγκαταθέσεων τρίτων, και κανονιστικές εγκρίσεις.
Εάν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να λάβει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από τους δανειστές για το υφιστάμενο δανεισμό της σε σχέση με τη συναλλαγή, η Εταιρεία συμφώνησε, εάν η Euronav εκλέξει, να αγοράσει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου για τα έξι πλοία για την ίδια τιμή αγοράς 434 εκατ. και μπορεί ή δεν μπορεί να αναλάβει το χρέος που έχει εξασφαλίσει τα πλοία.
Στη συνέχεια, η Euronav αναμένεται να εξαγοράσει δύο από τα πλοία 2016 που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία για συνολική αντιπαροχή 143 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η επαναγορά μπορεί επίσης να συνεπάγεται προκαταβολή όλων ή μέρους των ανεξόφλητων οφειλών που συνδέονται με τα πλοία και θα υπόκειται σε ορισμένους άλλους όρους.
Κατηγορίες: Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Τάσεις δεξαμενόπλοιων