Η DryShips αποκτά δύο σκάφη

Aiswarya Lakshmi29 Μαΐου 2018
Φωτογραφία: DryShips
Φωτογραφία: DryShips

Η DryShips, ένας διαφοροποιημένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής φορτηγών πλοίων που ταξιδεύουν με ωκεανούς, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει έναν μεταφορέα ξηρού φορτίου Newcastlemax που κατασκευάστηκε το 2013 και ένα δεξαμενόπλοιο Suezmax που κατασκευάστηκε το 2017, το καθένα κατασκευασμένο στην Κίνα.

Τα πλοία θα αποκτηθούν από οντότητες που μπορεί να θεωρηθούν ως συνδεδεμένες με τον κ. Γεώργιο Οικονόμου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, για συνολική τιμή αγοράς 93,8 εκατ. Δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τραπεζικού χρέους ύψους 50,3 εκατ. Δολαρίων.
Η συναλλαγή εξακολουθεί να υπόκειται σε τεκμηρίωση και συνήθεις συνθήκες κλεισίματος και αναμένεται να κλείσει τον Ιούνιο του 2018.
Η τιμή αγοράς καθορίστηκε με βάση τη μέση δίκαιη αγοραία αξία κάθε σκάφους όπως καθορίστηκε από ανεξάρτητες αποτιμήσεις τρίτων μετόχων και η συναλλαγή εγκρίθηκε από τους ανεξάρτητους διευθυντές του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Εταιρεία είναι ένας διαφοροποιημένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Στις 29 Μαΐου 2018, η Εταιρεία λειτουργεί στόλο 34 πλοίων που αποτελείται από (i) 11 σκάφη ξηρού φορτίου Panamax. ii) 4 πλοία ξηρού φορτίου Newcastlemax · iii) 5 πλοία Kamsarmax drybulk · (iv) 1 πολύ μεγάλος μεταφορέας αργού · v) 2 δεξαμενόπλοια Aframax · vi) 1 δεξαμενόπλοιο Suezmax · (vii) 4 πολύ μεγάλοι αερομεταφορείς · και (viii) 6 Σκάφη υπεράκτιας υποστήριξης, μεταξύ των οποίων 2 προμήθειες πλατφόρμας και 4 σκάφη ανάκτησης πετρελαιοκηλίδας.
Κατηγορίες: Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη, Χρηματοδότηση