Οι μεταφορείς Star Bulk ολοκληρώνουν την απόκτηση 16 ξηρών φορτίων χύδην

Shailaja A. Lakshmi3 Αυγούστου 2018
Εικόνα: Ομάδα Augustea
Εικόνα: Ομάδα Augustea

Η εταιρεία Star Bulk Carriers Corp. ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά 16 πλοίων ξηρού φορτίου χύδην σε συναλλαγή που αφορά όλες τις μετοχές, από οντότητες που συνδέονται με τις εταιρείες Augustea Atlantica SpA και York Capital Management.

Το τελικό αντίτιμο για την αγορά σκάφους Augustea είναι 10,3 εκατομμύρια κοινές μετοχές της Εταιρείας, ίσες με περίπου 11,3% των κοινών μετοχών της Star Bulk μετά το κλείσιμο της Αγοράς Αγορών Augustea.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εταιρεία θα αναλάβει χρέη ύψους περίπου 309 εκατ. Δολαρίων.

Μετά το κλείσιμο της Αγοράς Αγορών Augustea, ο Raffaele Zagari θα διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Star Bulk ως Διευθυντής Κατηγορίας C. Η Εταιρεία θα έχει περίπου 91,7 εκατομμύρια κοινές μετοχές εκδοθείσες και εκκρεμείς.

Η εταιρεία Star Bulk είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που παρέχει παγκόσμιες λύσεις μεταφοράς με θαλασσινό νερό στον τομέα ξηρών φορτίων. Τα πλοία της Star Bulk μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται το σιδηρομετάλλευμα, ο άνθρακας και οι κόκκοι, καθώς και οι μικρές ποσότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα.

Ο Όμιλος Augustea παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: ξηρά φορτία χύδην φορτίου, υπηρεσίες ρυμούλκησης βαθέων υδάτων και μεταφορά με ωκεάνιες φορτηγίδες.

Η York Capital Management είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης θεσμικών επενδύσεων με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση που ανέρχονται σε περίπου 21,7 δισ. Δολάρια από τον Ιούνιο του 2016.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Πωλήσεις πλοίων, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Χρηματοδότηση