Εκπαίδευση του ΙΜΟ στην Ινδία σχετικά με τις εκπομπές λιμανιών

Aiswarya Lakshmi17 Μαΐου 2018
Φωτογραφία: Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
Φωτογραφία: Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Η Ινδία είναι η τελευταία χώρα που επωφελείται από τη νέα τριήμερη εκπαιδευτική δέσμη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την εκτίμηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και των στρατηγικών αντιμετώπισης των εκπομπών από διάφορες πηγές.

Τριάντα πέντε ινδικοί ναυτικοί αξιωματούχοι από τις ναυτικές αρχές, τις λιμενικές αρχές, τους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς και τον ακαδημαϊκό χώρο συμμετέχουν στο εργαστήριο της Βομβάης (15-17).
Το εκπαιδευτικό πακέτο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ενεργειακής απόδοσης GloMEEP του IMO, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Λιμένων και Λιμένων (IAPH).
Υποστηρίζει χώρες για τον ποσοτικό προσδιορισμό των εκπομπών στους λιμένες μέσω της ανάπτυξης εκτιμήσεων των λιμενικών εκπομπών (τόσο των ωκεανών όσο και των χερσαίων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τον εξοπλισμό διακίνησης φορτίου, τα φορτηγά, τις σιδηροδρομικές μεταφορές κ.λπ.) και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών των λιμένων.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας και Ινδικό Μητρώο Ναυτιλίας και παραδόθηκε από μια ομάδα συμβούλων του ΙΜΟ.
Κατηγορίες: Εκπαίδευση / Κατάρτιση, Λιμάνια, Περιβάλλον