Η Panoro Energy αγοράζει την OMV Τυνησία

Laxman Pai8 Νοεμβρίου 2018
Εικόνα: Ενέργεια Panoro
Εικόνα: Ενέργεια Panoro

Η εταιρεία Panoro Energy με έδρα το Λονδίνο δήλωσε ότι η νορβηγική θυγατρική της Panoro Tunisia Production έχει συνάψει συμφωνία με την OMV Exploration & Production GmbH για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της OMV Tunisia Upstream GmbH.

Σύμφωνα με την εισηγμένη στο Όσλο εταιρεία, η εξαγορά αφορά αμοιβή ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η OMV Tunisia Upstream κατέχει 49% συμμετοχή σε πέντε παραχωρήσεις πετρελαίου στην Τυνησία με καθαρά αποθέματα 2P 8,1 εκατομμυρίων βαρελιών και καθαρή παραγωγή περίπου 2,000 bopd από 14 πηγάδια.

Διαθέτει επίσης το 50% της Thyna Petroleum Services, η οποία λειτουργεί ως εταιρεία που λειτουργεί για τις πέντε παραχωρήσεις πετρελαίου. Η συμφωνία συνεπάγεται την υπογραφή συμφωνημένης συμφωνίας πώλησης και αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις αυστριακές συμβολαιογραφικές διαδικασίες.

Τα εναπομένοντα μερίδια στις παραχωρήσεις και στην TPS εξακολουθούν να κατέχονται από την εθνική εταιρία πετρελαίου της Τυνησίας (ETAP).

"Η εκποίηση αντιπροσωπεύει ένα περαιτέρω βήμα στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου Upstream της OMV", δήλωσε ο Johann Pleininger, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OMV Upstream και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της OMV.

Η OMV ανέφερε ότι εξακολουθεί να δεσμεύεται για την Τυνησία και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πόρων υδρογονανθράκων στη Νότια Τυνησία, ιδίως την ανάπτυξη της παραχώρησης Nawara, η οποία περιλαμβάνει υποδομή πεδίου αερίου και αγωγό από κεντρικό εργοστάσιο επεξεργασίας στην Παραχώρηση σε Gabes (περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια).

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Ενέργεια, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Υπεράκτια Ενέργεια