Το Inmarsat προσφέρει μοναδικές θαλάσσιες πληροφορίες για το IoT

Aiswarya Lakshmi6 Ιουνίου 2018
Φωτογραφία: Inmarsat plc.
Φωτογραφία: Inmarsat plc.

Η αρχική έρευνα που ζήτησε ο Inmarsat υποδεικνύει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι περισσότερο επιδεκτική στη χρήση αναλυτικών, διοικητικών και επιχειρησιακών εργαλείων που εφαρμόζονται μέσω του Ίντερνετ των πραγμάτων (Ίντερνετ των πραγμάτων) από ό, τι πολλοί σχολιαστές υποθέτουν.

Η απελευθέρωση του «Industrial IoT: Maritime» συμπίπτει με το Posidonia 2018 και αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος Inmarsat 2018, το οποίο παρέχει μια διατομεακή μελέτη για την ψηφιοποίηση στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και πρόκειται να δημοσιευθεί στις 26 Ιουνίου.
Η πλήρης έκθεση, η οποία βασίζεται σε 750 συνεντεύξεις που πραγματοποίησε η εταιρεία τεχνολογικής έρευνας αγοράς, Vanson Bourne, διερευνά τη χρήση, τις στάσεις και τις προβλέψεις για λύσεις που βασίζονται στο IoT σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής, της ενέργειας, της εξόρυξης και της γεωργίας.
Οι 125 ερωτηθέντες της θάλασσας συμπεριλαμβάνουν ιδιοκτήτες από ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά το μέγεθος του στόλου, με τους ιδιοκτήτες από την Ελλάδα να αποτελούν τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια (25), ακολουθούμενη από την Ιαπωνία (20) και τη Γερμανία (15). Οι τύποι πλοίων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων των εμπορευματοκιβωτίων, των δεξαμενόπλοιων, των φορτηγών, των αερίων, των υπεράκτιων και των αλιευτικών σκαφών.
"Πρόκειται ίσως για τον πιο λεπτομερή απολογισμό της στάσης απέναντι στο IoT που ανέλαβε ποτέ στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τα ευρήματά της θα εκπλήξουν πολλούς", λέει ο Stein Oro, VP της Applications Sales, Inmarsat Maritime.
"Οι ερωτηθέντες προτείνουν ότι η μέση δαπάνη ανά επιχείρηση για λύσεις που βασίζονται στο IoT θα ανέλθει σε 2,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τα επόμενα τρία χρόνια. Λένε ότι οι λύσεις που βασίζονται στο IoT θα προσελκύσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τους προϋπολογισμούς ΤΠ από κάθε άλλη τεχνολογία «επόμενης γενιάς», ενώ η έγκαιρη ανάλυση άλλων τομέων θέτει τη ναυτιλία σε ενέργεια, γεωργία και εξόρυξη ».
Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος της έκθεσης, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι Έλληνες ιδιοκτήτες προβλέπουν ουσιαστικά μικρότερες δαπάνες για τις λύσεις που βασίζονται στο IoT στην επόμενη περίοδο, ενώ η μέση επένδυση που προβλέπεται για τα επόμενα τρία χρόνια είναι κάτω από το 10% του μέσου όρου συνολικά. Το εύρημα συμβαδίζει με τις συνολικές προσδοκίες των τριών τετάρτων των ερωτηθέντων ότι θα «αναπτύξουν πλήρως» λύσεις που βασίζονται σε IoT εντός 18 μηνών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα είναι 40%.
Βάζοντας στην έκθεση, οι ιδιοκτήτες δείχνουν ότι υποστηρίζουν τη μακροχρόνια σταθεροποίηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας με κόστος. Ενώ το 51% των ερωτηθέντων λένε ότι η παραγωγή εσόδων δεν περιλαμβάνεται στις εκτιμήσεις τους, το 75% λέει ότι έχουν συνειδητοποιήσει ή αναμένουν να πραγματοποιήσουν αποταμιεύσεις χρησιμοποιώντας το IoT. Η βελτιστοποίηση της διαδρομής είναι χαρακτηριστική και προσδιορίζεται από το 57% όπως στη χρήση ή στη δοκιμή.
Κανονισμού προβλέπει ξεχωριστή προτροπή για έγκριση. Με αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις εκπομπές από τα πλοία, το 65% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ήδη λύσεις με βάση το Διαδίκτυο για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων, ανερχόμενης στο 100% μέχρι το 2023.
Σημαντικό είναι επίσης ο σημαίνοντος ρόλος που διαδραματίζουν οι ναυτιλιακοί ασφαλιστές: η μείωση των ασφαλίστρων αναφέρεται από το 70% των ερωτηθέντων ως ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς υιοθεσίας. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι ερωτηθέντες ανησυχούν περισσότερο για τις μεθόδους αποθήκευσης δεδομένων, την κακή ασφάλεια των δικτύων και την πιθανή κακή χρήση / κακή χρήση δεδομένων από ό, τι είναι οι cyberattack, αλλά μόνο το 25% εργάζεται για νέες πολιτικές ασφάλειας του πολέμου.
Η Inmarsat συμμετέχει επί του παρόντος σε διάφορα προγράμματα εφαρμογών και IoT στον ναυτιλιακό τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος Certified Application Provider που συνεργάζεται με εταιρείες όπως οι βιομηχανίες Rolls-Royce και Samsung Heavy για την παροχή ενεργειακής διαχείρισης και εφαρμογών απομακρυσμένης παρακολούθησης.
Κατηγορίες: Εκπαίδευση / Κατάρτιση, Επικοινωνία, Επιμελητεία, Τεχνολογία