Κανόνες Issues ClassNK για τις έρευνες Drone

MarineLink9 Απριλίου 2018

Το ClassNK έχει εκδώσει τις Οδηγίες Χρήσης Δοκών σε Δοκιμές Κλάσης, οι οποίες ενσωματώνουν την ισχύουσα σειρά και τις διαδικασίες χρήσης των drones στις έρευνες των κλάσεων, τις τεχνικές εκτιμήσεις για την ασφαλή λειτουργία και τις απαιτήσεις για τους προμηθευτές υπηρεσιών αεροσκαφών

Επειδή οι τεχνολογίες που σχετίζονται με τα κινητά τηλέφωνα βελτιώνονται με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, η εφαρμογή σε διάφορους τομείς αναμένεται όλο και περισσότερο. Επίσης, στον τομέα της ναυτιλίας διεξάγονται προσπάθειες αξιοποίησης στον τομέα των επιθεωρήσεων και των ερευνών.

Στη Διεθνή Ένωση Φορέων Ταξινόμησης (IACS), οι συζητήσεις σχετικά με τη χρήση των τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης (RIT), συμπεριλαμβανομένων των πειρατών σε επιθεωρήσεις τάξεων, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και το IACS Rec. 42 (κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης για έρευνες) αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2016. Η αναθεώρηση των σχετικών ενοποιημένων απαιτήσεων του IACS έχει επίσης ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2019.

Από την άλλη πλευρά, κατά την πτήση ενός αεροπλάνου σε μέρη όπως η δεξαμενή φορτίου ή η δεξαμενή έρματος ενός πλοίου, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα να μην λειτουργήσει σωστά το δαχτυλίδι λόγω του ότι βρίσκεται σε κλειστό χώρο που περιβάλλεται από μαγνητικό υλικό η οποία μπορεί να επηρεάσει μερικούς από τους αισθητήρες του αεροσκάφους (GPS και μαγνητική πυξίδα) που σχετίζονται στενά με τη σταθερότητα της πτήσης.

Σε σχέση με αυτή την κατάσταση, το ClassNK ίδρυσε έναν χάρτη πορείας για την Ε & Α το Σεπτέμβριο του 2017, ο οποίος περιγράφει τις προσπάθειες που σχετίζονται με τα αεροσκάφη στο σημείο "Καινοτομία στην Τεχνολογία Έρευνας", μία από τις τέσσερις περιοχές εστίασης Ε & Α. Τον Ιανουάριο του 2017, η Εταιρεία ξεκίνησε μια μελέτη πλήρους κλίμακας σχετικά με τη χρήση των drones σε επιθεωρήσεις τάξεων και πραγματοποίησε διάφορους τύπους επαληθεύσεων διεξάγοντας πειράματα βασικών επιδόσεων και πειράματα για τη δοκιμή της πτήσης μέσα στις δεξαμενές πλοίων και στα φορτία φορτίου.

Συνδυάζοντας τις τεχνολογικές γνώσεις σε σχέση με τα αεροσκάφη που συσσωρεύτηκαν από αυτές τις προσπάθειες και την τεχνογνωσία στις ταξικές έρευνες που συγκεντρώθηκαν από την ClassNK για το μακρύ ιστορικό της μέχρι σήμερα, το εύρος και τις διαδικασίες εφαρμογής των χειριστηρίων σε επιθεωρήσεις κλάσης μαζί με τις τεχνικές εκτιμήσεις για ασφαλή λειτουργία και οι απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών αεροσκαφών οργανώθηκαν στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες για δωρεάν λήψη μέσω της ιστοσελίδας της ClassNK για όσους έχουν εγγραφεί για την υπηρεσία ClassNK "Η σελίδα μου".

Κατηγορίες: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ, Ναυτικό Ηλεκτρονικό, Ναυτικός Εξοπλισμός, Νέα, Οργανισμοί ταξινόμησης, Σκάφη, Τοπογράφοι