Το κανάλι του Παναμά τροποποιεί το σύστημα κράτησης

Shailaja A. Lakshmi2 Σεπτεμβρίου 2018
Εικόνα: Διαχείριση καναλιών του Παναμά
Εικόνα: Διαχείριση καναλιών του Παναμά

Το κανάλι του Παναμά θα εφαρμόσει, από την 1η Οκτωβρίου, αλλαγές στο σύστημα κρατήσεων διαμετακόμισης για τις νέες κλειδαριές neopanamax, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση των τελών πληρωμής για το υγροποιημένο τμήμα φυσικού αερίου (LNG), προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση της διατροπικής οδού.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από την διοίκηση του καναλιού του Παναμά (ACP), οι τροποποιήσεις "αποτελούν θετικό βήμα για τις κλειδαριές neopanamax" και λαμβάνουν υπόψη την άρση ορισμένων κανόνων πλοήγησης στα πλοία LNG καθώς και τα σχόλια των πελατών.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από αυτούς τους νέους κανόνες πλοήγησης, απαιτούνται τροποποιήσεις στο Σύστημα Διατήρησης Κράτησης (Κράτησης) για σκάφη Neopanamax. Οι ακόλουθες αλλαγές είναι αποτέλεσμα της σε βάθος ανάλυσης των αναγκών του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς και της διαβούλευσης με τους πελάτες μας, ανέφερε.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι μεταξύ των κύριων ζητημάτων που εξετάστηκαν ήταν η ανάγκη αύξησης του αριθμού των πλοίων ΥΦΑ που μπορούν να ταξινομούνται ημερησίως και προσαρμογή των περιόδων κράτησης βάσει των αναγκών της βιομηχανίας υγροποιημένου φυσικού αερίου, στις οποίες περιλαμβάνεται η αγορά άμεσων και μακροπρόθεσμων συμβάσεων ( Ετήσιο πρόγραμμα παράδοσης).

Οι τροποποιήσεις του συστήματος κρατήσεων καλύπτουν επίσης την τρέχουσα πρακτική ορισμένων πελατών LNG για την απόκτηση διαθέσιμων χρόνων κράτησης θέσεων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού πρώτης περιόδου, μέχρις ότου οι εν λόγω χρονοθυρίδες σχεδόν πωληθούν έως και 365 ημέρες εκ των προτέρων, ενώ στην πραγματικότητα οι εν λόγω χρονοθυρίδες χρησιμοποιούνται μόνο κατά μέσο όρο το 60% του χρόνου.

Η πρακτική αυτή είναι επιζήμια δεδομένου ότι δημιουργεί την αντίληψη ότι ο Κανάλι του Παναμά δεν έχει την ικανότητα να χειρίζεται την πραγματική ζήτηση ΥΦΑ, επηρεάζοντας όχι μόνο τα συμφέροντα της Αρχής Καννών του Παναμά (ΑΚΕ) και της βιομηχανίας ΥΦΑ αλλά και άλλων πελατών .

Οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στο κανάλι του Παναμά να αντιμετωπίσει καλύτερα την παρούσα και την αναμενόμενη ζήτηση για υποδοχές μεταφοράς φυσικού αερίου ΥΦΑ παρέχοντας την ασφάλεια και την ευελιξία που απαιτεί το τμήμα της αγοράς ΥΦΑ. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος κρατήσεων διαμετακόμισης, το οποίο θα ωφελήσει όλους τους χρήστες των κλειδαριών Neopanamax.

Οι τροποποιήσεις που θα εφαρμοστούν για τα σκάφη Neopanamax περιλαμβάνουν μια νέα περίοδο κράτησης κατά την 1η περίοδο κράτησης. τροποποιήσεις στη διάρκεια των περιόδων · αναδιανομή των χρονοθυρίδων εντός των περιόδων · τροποποιήσεις στη διάρθρωση των τελών ακύρωσης. καθώς και άλλες τροποποιήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2018.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Επιμελητεία, Λιμάνια, Νομικός, Πλοήγηση, Σκάφη