Ενίσχυση των ασφαλών επιχειρήσεων πλοίων στην Αρκτική

Laxman Pai19 Νοεμβρίου 2018
Εικόνα: © niyazz - fotolia.com / europa.eu
Εικόνα: © niyazz - fotolia.com / europa.eu

Το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο «Ασφαλείς ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε ακραίες συνθήκες: το σχέδιο της Αρκτικής» (SEDNA) αναπτύσσει τρόπους βελτίωσης των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, λειτουργίας, πλοήγησης και αντιπαγωτικής προστασίας των πλοίων που διασχίζουν τη σκληρή περιοχή της Αρκτικής.

Οι καινοτομίες της SEDNA θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προστασία των ζωών, στην προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικότερων διαδρομών για τους φορτωτές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ερευνητικού κέντρου πληροφοριών EUROPA.

Καθώς ο πάγος στην περιοχή της Αρκτικής υποχωρεί λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, νέες θαλάσσιες διαδρομές ανοίγουν στη ναυτιλιακή κυκλοφορία. Ωστόσο, οι εξαιρετικά σκληρές συνθήκες της Αρκτικής και οι σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας για τις ομάδες πλοήγησης αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, θυμάτων και ζημιών στο περιβάλλον.

Η SEDNA αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις προτείνοντας και δοκιμάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους για τη βελτίωση της διαχείρισης της πλοήγησης και της κυκλοφορίας, της λειτουργικής ασφάλειας, του σχεδιασμού του πλοίου, της σταθερότητας καυσίμου και των αντιολισθητικών επιχρισμάτων.

Για παράδειγμα, η ομάδα του έργου αναπτύσσει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη βελτίωση της ικανότητας του πληρώματος γέφυρας του πλοίου, ειδικά εκείνων με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στην Αρκτική, να ταξιδεύουν με ασφάλεια στην περιοχή. Η προσέγγιση ενσωματώνει χαρακτηριστικά όπως τεχνολογία ενισχυμένης πραγματικότητας και καλύτερη διαχείριση πληροφοριών.

Αυτά θα ενσωματωθούν στο σύστημα σχεδιασμού ταξιδιού της SEDNA, το οποίο συνδυάζει την παρακολούθηση του πάγου και την πρόγνωση του καιρού χρησιμοποιώντας μεγάλες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και δεδομένων. Η ομάδα στοχεύει στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης του πληρώματος σχετικά με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της Αρκτικής καθώς κινούνται και βοηθούν τους να κάνουν τις σωστές αποφάσεις, καθώς καταγράφουν μια ασφαλή και αποτελεσματική πορεία μέσα από τα παγωμένα νερά.

Η SEDNA αναπτύσσει επίσης αντιολισθητικές τεχνικές λύσεις για τη μείωση του σχηματισμού πάγου, που μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη σταθερότητα του πλοίου, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στην ασφάλεια επί του σκάφους. Η ομάδα θα παράγει πρωτότυπα αντικολλητικών επιστρώσεων και θα τα δοκιμάσει στο πεδίο.

Η ομάδα θα παράσχει επίσης νέες κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού για την κατασκευή πλοίων κατάλληλων για αρκτικές διαδρομές. Αυτά θα καλύψουν επίσης την προσαρμογή των υφιστάμενων πλοίων ώστε να αντέξουν καλύτερα τις συνθήκες της Αρκτικής.

Θα διενεργήσουν επίσης αξιολογήσεις ασφαλείας για τα καύσιμα χαμηλών σημείων ανάφλεξης και τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον της Αρκτικής, τα σκάφη και τα πληρώματα λόγω ατυχημάτων.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη σύνταξη μιας Συμφωνίας Εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) με τεχνικές προβλέψεις, κινδύνους για την ασφάλεια και καθοδήγηση για την ανεφοδιασμό με μεθανόλη κατά την ανεφοδιασμό από φορτηγό, ακτοπλοϊκή εγκατάσταση ή άλλο πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Αρκτικής.

Κατηγορίες: Arctic Operations, Θαλάσσια ασφάλεια, Κοντά στη στεριά, Πλοήγηση