Γαλλικό, Ιταλικό Σύμφωνο για τη Ναυτιλιακή Συνεργασία

Laxman Pai24 Οκτωβρίου 2018
Εικόνα: Ναυτική Ομάδα
Εικόνα: Ναυτική Ομάδα

Οι γαλλικές και ιταλικές κυβερνήσεις ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας πιο αποδοτικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας και να ενισχύσουν τη στρατιωτική ναυπηγική τους συνεργασία ξεκινώντας συζητήσεις με σκοπό τη δημιουργία μιας βιομηχανικής συμμαχίας μεταξύ της Fincantieri και της ναυτικής ομάδας.

Ο Fincantieri και ο Ναυτικός Όμιλος εργάστηκαν εντατικά από την ημερομηνία αυτή και υπέβαλαν την πρότασή τους για μια τέτοια Συμμαχία τον Ιούλιο του 2018 στους αρμόδιους Γάλλους και Ιταλούς Υπουργούς, περιλαμβάνοντας ένα βιομηχανικό σχέδιο και τον προβλεπόμενο οδικό χάρτη μαζί με μια περιγραφή των βασικών πρωτοβουλιών που προτείνουν ξεκινήσει γρήγορα.

Αναγνωρίζοντας τη δήλωση υποστήριξης από τη γαλλική και ιταλική κυβέρνηση και με την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων κάθε εταιρίας, η Fincantieri και η Ναυτική Ομάδα είναι έτοιμες να ξεκινήσουν συγκεκριμένα τη Συμμαχία, ιδίως με στόχο να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση μια κοινή επιχείρηση 50/50.

Η ίδρυση αυτής της ΚΕ αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία της Συμμαχίας.

Από σήμερα, η Naval Group και η Fincantieri έχουν ήδη ασχοληθεί με μια κοινή βιομηχανική συνεργασία για να παράσχουν στο γαλλικό ναυτικό τέσσερα πλοία logistic support (LSS), βασισμένα στο σχεδιασμό του ιταλικού Vulcano LSS. Επιπλέον, από το 2019 και με την υποστήριξη τόσο των Υπουργείων Άμυνας, όσο και της Ναυτικής Ομάδας και της Fincantieri, σχεδιάζουν να παρουσιάσουν μια κοινή προσφορά για τις πρώτες μελέτες για την Αναβάθμιση Mid-Life των γαλλικών και ιταλικών καταστροφών κλάσης Horizon με ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης Πλοίων (CMS).

Θα χρειαστεί μια συμφωνία κυβέρνησης-κυβέρνησης για να εξασφαλιστεί η προστασία των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, μια υγρή συνεργασία μεταξύ των γαλλικών και ιταλικών ομάδων και θα ενθαρρυνθεί η περαιτέρω συνοχή των εθνικών προγραμμάτων βοήθειας, τα οποία παρέχουν ένα πλαίσιο και υποστηρίζουν τις εξαγωγικές πωλήσεις.

Η Fincantieri και η Naval Group θεωρούν ότι η Συμμαχία αυτή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες και τα οικοσυστήματα τους, ενισχύοντας την ικανότητά τους να εξυπηρετούν καλύτερα τους ιταλικούς και γαλλικούς ναυτικούς, να συνάπτουν νέες συμβάσεις εξαγωγής, να αυξάνουν τη χρηματοδότηση της έρευνας και, τελικά, ανταγωνιστικότητα τόσο των γαλλικών όσο και των ιταλικών ναυτικών τομέων.

Κατηγορίες: Κυβερνητική ενημέρωση, Κυβερνητική ενημέρωση, Μάτι στο Πολεμικό Ναυτικό, Ναυτική αρχιτεκτονική, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ