Ο όγκος της Alfa Laval, κέρδος και οι δύο Beat Street

Η μηχανολογικός όμιλος Alfa Laval ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη και προσλήψεις παραγγελιών πάνω από…

Οι δυσκολίες συμμόρφωσης sVGP συνεχίζονται για τον τομέα Workboat

Η πρόσφατη εφαρμογή (19 Ιανουαρίου 2018) της απαίτησης για τη χορήγηση μικρής άδειας μικρού σκάφους…

Ρυθμίσεις νερού έρματος: Δύσκολο και πιο δύσκολο

Δεδομένου ότι η αμερικανική ακτοφυλακή σφίγγει τους κανόνες συμμόρφωσης BWTS και περισσότερα…

Η De Nora BALPURE BWTS υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου USCG

Η De Nora, προμηθευτής εξοπλισμού ηλεκτροχλωρίωσης, επιβεβαίωσε ότι η υποβολή για έγκριση τύπου…

Αναθεωρημένο Πιστοποιητικό G8 για Alfa Laval PureBallast 3

Το PureBallast 3, η τεχνολογία επεξεργασίας νερού έρματος τρίτης γενιάς από τον σουηδικό…

Η Techcross απονεμήθηκε έγκριση τύπου USCG BWMS

Το Αμερικανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ακτοφυλακής της Αμερικανικής Ακτοφυλακής εξέδωσε το Έβδομο…

Η αμερικανική ακτοφυλακή λαμβάνει δύο επιπλέον εφαρμογές BWMS

Το Coast Guard Marine Safety Center (MSC) έχει λάβει την 11η και 12η αίτησή του για έγκριση τύπου…