Η ECSA πιστεύει ότι ο ΙΜΟ μπορεί να παραδώσει ένα φιλόδοξο αρχικό CO2

Από την Aiswarya Lakshmi9 Απριλίου 2018
Πρόεδρος της ECSA: Παναγιώτης Λασκαρίδης. Φωτογραφία: Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA)
Πρόεδρος της ECSA: Παναγιώτης Λασκαρίδης. Φωτογραφία: Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA)

Οι ευρωπαίοι εφοπλιστές πιστεύουν ακράδαντα ότι η περιβαλλοντική επιτροπή του IMO, MEPC, μπορεί να φτάσει σε μια φιλόδοξη αρχική στρατηγική μείωσης των εκπομπών CO2 μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, στηριζόμενη στα αποτελέσματα της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας της περασμένης εβδομάδας.

Συνειδητοποιώντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν και να δώσουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, κάτι που δεν θα είναι εύκολο και απαιτεί θάρρος, οι Εφοπλιστές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) είναι πεπεισμένοι ότι τελικά όλες οι κυβερνήσεις θα συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να γίνει μια συμφωνία.
Μια συμφωνία που βασίζεται στην φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών που απειλούνται από την ύπαρξή τους λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, είναι κατά τη γνώμη της ECSA πιθανή και αναγκαία. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη συμφωνίας που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων όλων των χωρών σε όλο τον κόσμο.
Εάν συμφωνηθεί μια αρχική στρατηγική, αυτό θα δώσει ένα σαφές και πολύ επιθυμητό μήνυμα στον ναυτιλιακό κλάδο και σε όλους τους άλλους οργανισμούς του ναυτιλιακού ομίλου να προχωρήσουν με ταχύτητα μπροστά σε έναν αποκεντρωμένο ναυτιλιακό κλάδο όσο το δυνατόν συντομότερα.
Τα εναλλακτικά καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή άνθρακα, τα εναλλακτικά συστήματα πρόωσης και τα επιχειρησιακά μέτρα θα είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του απώτερου στόχου. Πρέπει να γίνουν πολλά Έρευνα και Ανάπτυξη, για τα οποία η δημόσια χρηματοδότηση θα αποτελέσει σημαντική πηγή χρηματοδότησης.
Επίσης, με τη λήψη άλλων έξυπνων και αποτελεσματικών μέτρων, οι κυβερνήσεις μπορούν να επιταχύνουν τις εξελίξεις, για παράδειγμα υποστηρίζοντας τους πρώτους μετακινητές και προσαρμόζοντας ή εισάγοντας νομοθεσία για να φιλοξενήσουν νέες ιδέες.
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, είναι δυνατά άλλα μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 και θα πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν μετά από διεξοδική αξιολόγηση όλων των σχετικών πτυχών, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που ενδέχεται να βλάψουν τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις.
Κατηγορίες: Θαλάσσια δύναμη, Νέα, Νομικός, Παρατήρηση του ωκεανού, Περιβάλλον