Η DryShips πωλεί το Panamax Drybulker

Shailaja A. Lakshmi15 Αυγούστου 2018
Αρχείο Φωτογραφίας: DryShips
Αρχείο Φωτογραφίας: DryShips

Η DryShips με έδρα την Ελλάδα ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με μη συνδεδεμένο αγοραστή για την πώληση ενός από τους μεταφορείς ξηρού φορτίου Panamax του 2001.

Το σκάφος πρόκειται να παραδοθεί στον αγοραστή του το αργότερο μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Ο διαφοροποιημένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής των πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων με ωκεανό αναμένει να πραγματοποιήσει κέρδος από τις πωλήσεις πλοίων σε σύγκριση με τη λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου.

Η DryShips λειτουργεί παγκοσμίως. Την 15η Αυγούστου 2018, και χωρίς να επηρεάζει τις εκκρεμούσες συναλλαγές σκαφών, η Εταιρεία λειτουργεί στόλο 33 πλοίων αποτελούμενων από (i) 8 σκάφη ξηρού φορτίου Panamax. ii) 5 πλοία ξηρού φορτίου Newcastlemax · iii) 5 πλοία Kamsarmax drybulk · (iv) 1 πολύ μεγάλος μεταφορέας αργού · v) 2 δεξαμενόπλοια Aframax · vi) 2 δεξαμενόπλοια Suezmax · (vii) 4 πολύ μεγάλοι αερομεταφορείς · και (viii) 6 Σκάφη υπεράκτιας υποστήριξης, μεταξύ των οποίων 2 προμήθειες πλατφόρμας και 4 σκάφη ανάκτησης πετρελαιοκηλίδας.

Κατηγορίες: Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Πωλήσεις πλοίων