Τα Diana Containerships γλιστρούν στο κόκκινο

Shailaja A. Lakshmi28 Ιουλίου 2018
Φωτογραφία: Diana Containerships Inc.
Φωτογραφία: Diana Containerships Inc.

Η Diana Containerships ανακοίνωσε καθαρή ζημία ύψους 42,3 εκατ. Δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το καθαρό εισόδημα των 36,5 εκατ. Δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2017.

Η ζημιά για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 περιλαμβάνει 15,6 εκατομμύρια δολάρια από τα έξοδα απομείωσης ενός σκάφους και 19,0 εκατομμύρια δολάρια συνολικής ζημίας για την πώληση τριών πλοίων.

Τα έσοδα από το χρονοναύλωμα ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με 5,5 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αυξημένα χρονοναύλερα που επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων συνθηκών της αγοράς και ήταν εν μέρει εκκρεμή από τη μείωση του μέσου αριθμού των πλοίων της Εταιρείας.

Η καθαρή ζημιά για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 ανήλθε σε 46,2 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα ύψους 29,1 εκατομμυρίων δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017. Η ζημία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 περιλαμβάνει έξοδα απομείωσης αξίας 15,6 εκατομμυρίων δολαρίων ενός σκάφους και συνολικής ζημίας 16,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση έξι πλοίων.

Η Diana Containerships Inc. είναι παγκόσμιος προμηθευτής μεταφορικών υπηρεσιών μέσω της ιδιοκτησίας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τα πλοία της Εταιρείας απασχολούνται κυρίως σε χρονοναυλίες με κορυφαίες εταιρίες τακτικών γραμμών που μεταφέρουν φορτία σε εμπορευματοκιβώτια κατά μήκος των παγκόσμιων ναυτιλιακών γραμμών.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Επιμελητεία, Νομικός, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων, Χρηματοδότηση