Τα ωκεάνια περιουσιακά στοιχεία της Tufton αγοράζουν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Laxman Pai26 Νοεμβρίου 2018
Εικόνα: Τα ωκεάνια περιουσιακά στοιχεία του Tufton
Εικόνα: Τα ωκεάνια περιουσιακά στοιχεία του Tufton

Η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων της ναυτιλιακής εταιρείας Tufton Oceanic Assets συμφώνησε να αποκτήσει πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για $ 13 εκατ.

Το ειδικευμένο ταμείο του Λονδίνου ανέφερε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει φρέσκα φρούτα σε όλο τον κόσμο. "Το πλοίο δανείζεται με πλειστηριασμό δύο χρόνων σε έναν κορυφαίο ιδιωτικό φορέα εκμετάλλευσης εμπορευματοκιβωτίων στο χώρο των μεταφορών νωπών φρούτων", ανέφερε.

Σύμφωνα με μια χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η απόδοση είναι σύμφωνη με τους στόχους που εκφράζονται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη επένδυση που προέκυψε από τα έσοδα της μετοχής C που ανακοινώθηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2018. Η εξαγορά αυτή θα μεταφέρει τον στόλο της Εταιρείας σε οκτώ πλοία, πέντε από τα οποία είναι εμπορευματοκιβώτια κάτω από τα 3000 TEU.

Η Εταιρεία επίσης πρόσφατα απασχολούσε ένα από τα εμπορικά καταστήματα με χρονομεριστική μίσθωση περίπου ενός έτους και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει επί του παρόντος άμεση έκθεση στην αγορά.

Η Tufton Oceanic δήλωσε ότι ο διαχειριστής επενδύσεών της συνέχισε να εντοπίζει ένα ελκυστικό αγωγό ευκαιριών σε ένα φάσμα τομέων-στόχων.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων, Πωλήσεις πλοίων, Χρηματοδότηση