Υποθαλάσσιος 7 ανακαλεί προσφορά για McDermott

Aiswarya Lakshmi3 Μαΐου 2018
Εικόνα: Υποθαλάσσιος 7
Εικόνα: Υποθαλάσσιος 7

Η Subsea 7 SA ανακοίνωσε ότι είχε λάβει υπόψη της την ψήφο των μετόχων της McDermott International υπέρ ενός συνδυασμού με το Chicago Bridge & Iron Co (CB & I).

Υπό το φως αυτής της ψηφοφορίας, η υποενότητα 7 επιβεβαιώνει ότι η πρόταση που υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της McDermott στις 17 Απριλίου και δημοσιεύθηκε στις 23 Απριλίου δεν ισχύει πλέον.

Την περασμένη εβδομάδα, η McDermott International επανέλαβε ότι περιγράφει ως "ομόφωνη απόφαση" του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να απορρίψει μια ανεπιθύμητη πρόταση από τον υποθαλάσσιο 7.

Η μη δεσμευτική πρόταση του υποθαλάσσιου 7 έλαβε τη μορφή απόκτησης όλων των μετοχών της κοινής μετοχής της McDermott για δολάρια ΗΠΑ 7,00 δολάρια ανά μετοχή, πληρωτέα εξ ολοκλήρου σε μετρητά ή μέχρι 50 τοις εκατό σε μετοχές Subsea 7 και το υπόλοιπο σε μετρητά.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Ενέργεια, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές