Υπεράκτια ενέργεια: Η LR υποστηρίζει το έργο FLNG της Μοζαμβίκης

Gabby DelGatto12 Ιουλίου 2018
Η εντύπωση ενός καλλιτέχνη από τη μονάδα FLNG του South Coral. Φωτογραφία: © Lloyd's Register
Η εντύπωση ενός καλλιτέχνη από τη μονάδα FLNG του South Coral. Φωτογραφία: © Lloyd's Register

Το πεδίο των εργασιών που αναλαμβάνει η LR καλύπτει το σχεδιασμό, την προμήθεια, την πιστοποίηση, την κατασκευή, την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ταξινόμησης βάσει καθεστώτος επιθεώρησης βάσει κινδύνου στην FLNG όταν τεθεί σε λειτουργία το 2022.

Ο τομέας Coral South αναπτύσσεται από την Eni στην περιοχή Τέταρτη της λεκάνης Rovuma, στα ανοικτά των ακτών της Μοζαμβίκης. Η μονάδα πλωτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (FLNG) θα είναι η πρώτη εγκατάσταση κινητής αεριοποίησης στην Αφρική. Το μέγεθος, η ποιότητα και η θέση των πόρων του τομέα έχουν ως στόχο να μετατρέψουν την οικονομία της Μοζαμβίκης. Ο τομέας Coral South περιέχει περίπου 450 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Η μονάδα Coral South FLNG θα είναι ο πρώτος παγκόσμιος FLNG με υπερβολικό βάθος, που θα λειτουργεί σε βάθος 2.000 μέτρων. Αναμένεται να παράγει περίπου 3,4 εκατομμύρια τόνους ΥΦΑ ετησίως. Το FLNG θα έχει μήκος περίπου 430 μέτρα, πλάτος 66 μέτρων και θα ζυγίζει περίπου 210.000 τόνους. Έχει μια ζωή σχεδιασμού 25 ετών.

Το Lloyd's Register (LR) παρέχει υποστήριξη έργου μέσω μιας σειράς υπηρεσιών. Η LR είναι ο κορυφαίος πάροχος τεχνικών υπηρεσιών στην αλυσίδα εφοδιασμού αερίου για πάνω από 50 χρόνια και έχει εμπειρία σε σύνθετα έργα FLNG.

Η LR έχει συμμετάσχει στο έργο από το 2014 και της απονεμήθηκε μια πρώτη έγκριση στην αρχή για το σχεδιασμό το 2015. Ο πρωταρχικός ρόλος της LR στο έργο είναι να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του FLNG και να προστατεύσει την ασφάλεια των εργαζομένων στη μονάδα , του οποίου ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου.

Η LR θα ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Το έργο βρίσκεται σήμερα σε μια λεπτομερή φάση σχεδιασμού μηχανικού, με το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών σχεδιασμού να συμβαίνουν στην Κορέα, τη Γαλλία και την Ιαπωνία.

Όλος ο εξοπλισμός, τα συστήματα και τα μηχανήματα που αποτελούν την κορυφαία μονάδα στο FLNG θα πιστοποιούνται από την LR. Για να γίνει αυτό, η LR θα κατέχει άμεσα πάνω από 500 συμβάσεις με προμηθευτές εξοπλισμού και θα παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις τοποθεσίες των πωλητών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το σύνολο του εξοπλισμού που φθάνει στην Κορέα να έχει πιστοποιηθεί από την LR σε συμφωνημένους κώδικες και πρότυπα.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, η FLNG θα ρυμουλκείται από την Κορέα στη Μοζαμβίκη και η LR θα είναι παρούσα για να παρακολουθήσει τη σύζευξη του συστήματος πρόσδεσης και να ερευνήσει την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου κορυφής στο σταθμό. Οι επιθεωρητές της τοποθεσίας LR θα επιβεβαιώσουν ότι η μονάδα έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της και τους βιομηχανικούς κώδικες και πρότυπα για τα οποία έχει σχεδιαστεί.

Κατηγορίες: Ενέργεια, Κοντά στη στεριά, Οργανισμοί ταξινόμησης, Οργανισμοί ταξινόμησης, Υπεράκτια Ενέργεια, ΥΦΑ