Ο Σκορπιός Bulkers παίρνει τη νέα μορφή χρηματοδότησης από τις σκανδιναβικές τράπεζες

Shailaja A. Lakshmi6 Αυγούστου 2018
Φωτογραφία: Scorpio Bulkers Inc.
Φωτογραφία: Scorpio Bulkers Inc.

Η Scorpio Bulkers ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει δέσμευση από την Nordea AB (publ), μέσω του υποκαταστήματός της στη Νέα Υόρκη, και την Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) για δανειακή διευκόλυνση ύψους έως 184,0 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δανειακή διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έως και 60% της πραγματικής αγοραίας αξίας έξι πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου Ultramax (SBI Athena, SBI Thalia, SBI Zeus, SBI Hera, SBI Poseidon και SBI Apollo) και έξι πλοία ξηρού φορτίου χύδην Kamsarmax Conga, SBI Bolero, SBI Sousta, SBI Rock, SBI Reggae και SBI Mazurka).

Η δανειακή διευκόλυνση, η οποία αναμένεται να κλείσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2018, θα αποτελείται από ένα δάνειο έως 104,0 εκατομμύρια δολάρια και ένα περίστροφο έως 80,0 εκατομμύρια δολάρια.

Η δανειακή διευκόλυνση έχει τελική ημερομηνία λήξης πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής και φέρει τόκο στο LIBOR συν περιθώριο 2,40% ετησίως. Η εν λόγω δανειακή διευκόλυνση αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα της Εταιρείας κατά περίπου 47,0 εκατ. Δολάρια μετά την αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους των πλοίων.

Οι όροι και οι όροι είναι παρόμοιοι με αυτούς που αναφέρονται στις υπάρχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις της Εταιρείας και η δανειακή διευκόλυνση υπόκειται σε συνήθεις προηγούμενες συνθήκες και στην εκτέλεση των οριστικών εγγράφων.

Η Scorpio Bulkers Inc. είναι προμηθευτής θαλάσσιας μεταφοράς ξηρών εμπορευμάτων χύμα. Η Scorpio Bulkers Inc. διαθέτει ένα λειτουργικό στόλο 57 πλοίων που αποτελείται από 56 πλοία πλήρους ιδιοκτησίας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ξηρού φορτίου (συμπεριλαμβανομένων 19 σκαφών Kamsarmax και 37 σκαφών Ultramax) και μία ναυλωμένη στο σκάφος Ultramax.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Πωλήσεις πλοίων, Συμβάσεις, Χρηματοδότηση