Προϋπολογισμοί για την κατάρτιση στον τομέα της ναυτιλίας

7 Μαΐου 2018
© Aytug Askin / Adobe Stock
© Aytug Askin / Adobe Stock

Περισσότεροι ναυτιλιακοί φορείς αύξησαν τους προϋπολογισμούς τους για την κατάρτιση από το 2016 έως το 2017 από ό, τι τους μείωσαν, σύμφωνα με την Έκθεση για τις πρακτικές κατάρτισης της βάσης δεδομένων Maritime Training Insights (MarTID) 2018 .

Σε σύγκριση με το 2016, περίπου το 40% των ερωτηθέντων στην έρευνα έδειξαν ότι ο προϋπολογισμός κατάρτισης τους είχε αυξηθεί το 2017, ενώ μόλις το 14% ανέφεραν ότι οι προϋπολογισμοί κατάρτισης τους είχαν μειωθεί. Η διάμεση αύξηση του προϋπολογισμού ήταν μεταξύ 10-25%.

Αυτές οι αυξήσεις αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερες και πιο συχνές φέτος. Περίπου το 60% των ερωτηθέντων αναμένουν ότι οι προϋπολογισμοί κατάρτισης τους θα αυξηθούν το 2018, λόγω της αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών, των κανονιστικών απαιτήσεων και της επικέντρωσης στην ασφάλεια.

Η Έκθεση για τις Εκπαιδευτικές Πρακτικές της Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (MarTID) 2018 είναι διαθέσιμη εδώ .

Κατηγορίες: Εκπαίδευση / Κατάρτιση, Θαλάσσια ασφάλεια, Χρηματοδότηση