Οι μέτοχοι του Songa εγκρίνουν την απόκτηση σκαφών από τους Star Carrier Bulk

Aiswarya Lakshmi8 Ιουνίου 2018
Αρχείο Φωτογραφίας: Star Bulk Carriers Corp
Αρχείο Φωτογραφίας: Star Bulk Carriers Corp

Η εταιρεία Star Bulk Carriers ανακοίνωσε ότι η Songa Bulk έχει ενημερώσει την Εταιρεία ότι το 99,73% των παρόντων μετόχων της Songa, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Songa στις 5 Ιουνίου 2018, ψήφισαν υπέρ και ενέκριναν τη συναλλαγή που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Συνεπώς, η Star Bulk θα αποκτήσει 15 σκάφη εκμετάλλευσης της Songa για συνολικά 13.725 εκατομμύρια κοινές μετοχές της εταιρείας και 145 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.
Η έγκριση των μετόχων της Songa ήταν μια προϋπόθεση για το κλείσιμο της Συναλλαγής Αγοράς Πλοίων, η οποία έχει πλέον ικανοποιηθεί.
Η Συναλλαγή Αγοράς Σκαφών εξακολουθεί να υπόκειται σε άλλες συνήθεις συνθήκες κλεισίματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2018.
Τα Μερίδια Εξέτασης δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Χρεογράφων του 1933, όπως τροποποιήθηκε και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς άδεια εγγραφής ή ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρησης βάσει του Νόμου.
Κατηγορίες: Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Σκάφη, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές