Ιαπωνική συμφωνία για τη δημιουργία μελανιών

MarineLink7 Μαΐου 2018

Οι ναυπηγοί της Ιαπωνίας Mitsui E & S Shipbuilding Co., Ltd. (MES) και η Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. ανακοίνωσαν ότι έχουν υπογράψει μια συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας με εταίρους σε τομείς εμπορικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Οι συμπατριώτες ναυπηγοί είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2018 ότι συζητούσαν σχέδια να συνεργαστούν, καθιστώντας το τελευταίο σε μια σειρά από ιαπωνικά ναυπηγεία να συνεργαστούν για να καταπολεμήσουν την ύφεση της βιομηχανίας.

Τώρα, μετά από διάφορους μήνες διαλόγου, το MES και ο Tsuneishi έχουν εντοπίσει συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας. Οι εταιρείες δήλωσαν ότι θα αναζητήσουν συνεργάτες σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή και οι προμήθειες και θα αναζητήσουν τρόπους ανταλλαγής προσωπικού, τεχνολογικών πόρων και εγκαταστάσεων.

"Σκοπός της συμφωνίας εταιρικής σχέσης είναι να επιτύχει τη συνεχή ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών για την οικοδόμηση της ικανότητας σχεδιασμού και ανάπτυξης και την ανταγωνιστικότητα του κόστους, επιτυγχάνοντας έτσι περισσότερες παραγγελίες, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους στη διαχείριση , Δήλωσαν οι εταίροι στην ανακοίνωση της συμφωνίας.

Κοινή έρευνα και ανάπτυξη
Οι δύο εταιρείες θα εξετάσουν τις συνεργασίες στους τομείς των υφιστάμενων και μελλοντικών τεχνολογιών και θα συμμετάσχουν στην από κοινού ανάπτυξη της καινοτομίας.

Τεχνική συνεργασία στον σχεδιασμό και την κατασκευή
Μέσω ανταλλαγών τεχνολογίας και προσωπικού στον τομέα του σχεδιασμού, οι ναυπηγοί θα επιδιώξουν να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για την εξασφάλιση παραγγελιών, μειώνοντας τις περιόδους σχεδιασμού και αυξάνοντας τις παραγγελίες τους. Επίσης, με την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών σχετικών με το σχεδιασμό και την κατασκευή, οι εταιρείες δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα του άλλου και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο κόστος τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή.

Συνεργασία στις δραστηριότητες προμηθειών
Οι δύο ναυπηγοί θα επιδιώξουν την επίτευξη πιο αποτελεσματικών προμηθειών μέσω της από κοινού χρήσης των διαύλων διανομής και των προμηθευτών του άλλου. Επιπλέον, μέσω της ενοποίησης και της αμοιβαίας τυποποίησης των προτύπων και προδιαγραφών σχεδιασμού, οι εταιρείες θα επιδιώξουν να επεκτείνουν και να αυξήσουν τις δυνατότητες προμηθειών.

Αμοιβαία αξιοποίηση των εγκαταστάσεων παραγωγής
Με την αμοιβαία αποτελεσματική χρήση των παραγωγικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στις εταιρείες τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των outsourcing της ναυπηγικής βιομηχανίας και του φλοιού του σκάφους κ.λπ.), οι εταιρείες θα επιδιώξουν να επεκτείνουν και να αυξήσουν τις παραγωγικές τους ικανότητες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του κόστους.

Ανταλλαγές προσωπικού
Οι δύο εταιρείες θα επιδιώξουν να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν τους ανθρώπινους πόρους τους, συμμετέχοντας σε ανταλλαγές προσωπικού με στόχο την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνολογιών σχεδίασης, προμηθειών και κατασκευής, τεχνογνωσίας και τεχνογνωσίας που σήμερα ανήκουν σε κάθε εταιρεία, τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό.

Κοινοί ανθρώπινοι και τεχνολογικοί πόροι
Το MES και ο Tsuneishi θα παράσχουν αμοιβαία υποστήριξη όσον αφορά τις εποχιακές διακυμάνσεις του φόρτου εργασίας και τα αιφνίδια απροσδόκητα γεγονότα μέσω της αποτελεσματικής ανάπτυξης των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων του άλλου.

Κατηγορίες: Επισκευή και μετατροπή πλοίων, Ναυπηγική, Ναυτική αρχιτεκτονική, Τεχνολογία