Οι εφοπλιστές δεσμεύτηκαν στη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ του ΙΜΟ

Aiswarya Lakshmi25 Μαΐου 2018
Φωτογραφία: Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
Φωτογραφία: Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Η παγκόσμια συνάντηση εφοπλιστών (συντονισμένη από την Ένωση Ασιατών Εφοπλιστών (ASA), στην οποία συμμετείχαν οι BIMCO, ECSA, ICS και INTERTANKO) επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη για μια παγκόσμια λύση για περιβαλλοντικά βιώσιμη ανακύκλωση πλοίων.

Μια ομάδα κορυφαίων διεθνών ενώσεων εφοπλιστών συναντήθηκε στο Χονγκ Κονγκ στις 14 Μαΐου για να εξετάσει τα επόμενα βήματα για να τεθεί σε ισχύ η διεθνής σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υγιή ανακύκλωση των πλοίων το 2009 (HKC).
Σημειώνοντας την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ανακύκλωση πλοίων το 2018, ιδίως στον τομέα των δεξαμενόπλοιων και μετά την επανεξέταση της αυξανόμενης ανάγκης επέκτασης του αριθμού των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων σύμφωνα με τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ σε όλο τον κόσμο, του HKC ήταν κρίσιμη.
Για να μπορέσει όμως να τεθεί σε ισχύ το HKC, είναι απαραίτητο τα κράτη ανακύκλωσης πλοίων να δεσμευτούν να βελτιώσουν τα πρότυπα ανακύκλωσης πλοίων και να επικυρώσουν το HKC. Από την άποψη αυτή, οι συμμετέχουσες ενώσεις θα:
- Ενθάρρυνση των ενώσεων μελών να απευθύνονται στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους για να επιταχύνουν τη διαδικασία επικύρωσης της HKC.
- Ενθάρρυνση των εθνικών ενώσεων να ζητήσουν από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους να συμπεριλάβουν την επικύρωση του HKC ως σημείο της ημερήσιας διάταξης όταν έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με αξιωματούχους των κρατών ανακύκλωσης πλοίων.
- Ενθάρρυνση όλων των κρατών ανακύκλωσης πλοίων να επικυρώσουν το HKC. και,
- Ενθάρρυνση του ΙΜΟ και των κρατών μελών του να δημιουργήσουν μια ομάδα για την έγκαιρη θέσπιση του HKC στο πλαίσιο του ΔΝΟ, η οποία θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο για τις δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των ανακυκλωτών, των εργαζομένων, των εφοπλιστών και των οργανώσεων παρατηρητών.
Οι συμμετέχουσες ενώσεις εξέτασαν επίσης το καθεστώς του κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSRR) και τον κατάλογο των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης της ΕΕ. Σημειώθηκε ότι αναμένεται να υπάρχει έλλειψη εγκαταστάσεων στον κατάλογο της ΕΕ κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού την 31η Δεκεμβρίου 2018 καθώς και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ κανένα ναυπηγείο ανακύκλωσης πλοίων εκτός ΕΕ.
Από την άποψη αυτή, οι ενώσεις πλοιοκτητών παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει την ικανότητα ανακύκλωσης στον κατάλογο της ΕΕ με τη συμπερίληψη εγκαταστάσεων εκτός της Ευρώπης.
Κατηγορίες: Νομικός, Παρατήρηση του ωκεανού, Περιβάλλον, Σκάφη