Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο Ταμείο Θαλάσσιας Οικονομίας

Aiswarya Lakshmi12 Ιουνίου 2018
Φωτογραφία: Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτογραφία: Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει 6,14 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ενός απλούστερου, πιο ευέλικτου ταμείου για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα συνεχίσει να στηρίζει τον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα για πιο βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας. Θα συμβάλει επίσης στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης κυανής οικονομίας προς ένα πιο ευημερούντο μέλλον για τις παράκτιες κοινότητες.
Για πρώτη φορά, θα συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών για ασφαλέστερες, καθαρότερες, πιο ασφαλείς και βιώσιμες θάλασσες και ωκεανούς. Τέλος, η Επιτροπή ενισχύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ταμείου με επίκεντρο την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αναμενόμενη συμβολή του 30% του προϋπολογισμού του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, κ. Karmenu Vella, δήλωσε: "Οι υγιείς, καλά διαχειριζόμενες θάλασσες αποτελούν προϋπόθεση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα της αλιείας και της ευρύτερης κυανής οικονομίας. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους · το Ταμείο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να ανταποκριθούν στην ευθύνη αυτή και να επενδύσουν σε βιώσιμη αλιεία, επισιτιστική ασφάλεια, μια ακμάζουσα ναυτιλιακή οικονομία και υγιείς και παραγωγικές θάλασσες και ωκεανούς. "
Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων κοινοτήτων στην ΕΕ. Μαζί με την υδατοκαλλιέργεια, συμβάλλουν επίσης στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ένα ειδικό επίκεντρο του Ταμείου θα είναι η στήριξη των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας, με σκάφη κάτω των 12 μέτρων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της ευρωπαϊκής απασχόλησης στον αλιευτικό τομέα. Από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2014, έχει σημειωθεί πρόοδος στην επιστροφή των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, στην αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου της αλιείας της ΕΕ και στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το νέο Ταμείο θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτούς τους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
Όσον αφορά τη ναυτιλιακή οικονομία, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η στήριξή της σε σχέση με την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για έναν οικονομικό τομέα υψηλού δυναμικού, του οποίου η παγκόσμια παραγωγή υπολογίζεται σε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ σήμερα και θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Το ναυτιλιακό ταμείο θα επιτρέψει επενδύσεις σε νέες ναυτιλιακές αγορές, τεχνολογίες και υπηρεσίες όπως η ενέργεια των ωκεανών και η θαλάσσια βιοτεχνολογία. Οι παράκτιες κοινότητες θα λάβουν περισσότερη και ευρύτερη υποστήριξη για τη δημιουργία τοπικών εταιρικών σχέσεων και μεταφορών τεχνολογίας σε όλους τους κλάδους της κυανής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας και του παράκτιου τουρισμού.
Στο πλαίσιο της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η Ένωση δεσμεύτηκε επίσης σε διεθνές επίπεδο να καταστήσει τις θάλασσες και τους ωκεανούς ασφαλέστερες, ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο βιώσιμες. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα υποστηρίξει αυτές τις δεσμεύσεις για καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Θα παράσχει, μεταξύ άλλων, την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης, της ασφάλειας και της συνεργασίας με την ακτοφυλακή.
Κατηγορίες: Επιμελητεία, Θαλάσσια δύναμη, Κυβερνητική ενημέρωση, Χρηματοδότηση