Η Ατλαντική Πλοήγηση Κλίνει την Πώληση Μετοχών προς την Πλοήγηση στον Κόλπο

Από την Aiswarya Lakshmi2 Απριλίου 2018
Φωτογραφία: Atlantic Navigation Holdings (S) Limited.
Φωτογραφία: Atlantic Navigation Holdings (S) Limited.

Η Atlantic Navigation Holdings δήλωσε ότι οι συζητήσεις σχετικά με την πώληση σημαντικού μετοχικού κεφαλαίου στην Gulf Navigation Holding έχουν λήξει επειδή τα εμπλεκόμενα μέρη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους οριστικούς όρους.

"Η συμφωνία που απαιτεί την πώληση ενός σημαντικού μετοχικού μεριδίου στην Ατλαντική Πλοήγηση στην Gulf Navigation Holding PJSC δεν είναι πλέον στο τραπέζι", ανέφερε ένα δελτίο τύπου από την εταιρεία.
Σε ανακοίνωση για την ανταλλαγή μετοχών, η Atlantic Navigation Aid πριν από τις ώρες διαπραγμάτευσης της Δευτέρας έχει συνάψει σύμβαση δανείου ύψους 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ενώ μια συμφωνία που συνεπάγεται την πώληση ενός σημαντικού μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία βρίσκεται εκτός τραπέζης.
Η κατά 100% θυγατρική της, Atlantic Maritime Group Fze, υπέγραψε στις 28 Μαρτίου συμφωνία δανείου με τον Mubarak Abdullah Al-Suwaiket για τη χορήγηση δανείου με κεφάλαιο ύψους 8,5 εκατ. Δολαρίων ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον Strait Times, ο εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Navigation, Wong Siew Cheong, δεσμεύτηκε ως εγγύηση για το δάνειο προς τον δανειστή, 50 εκατομμύρια κοινές μετοχές που κατείχε, ισοδυναμεί με το 19,2% του εκδοθέντος και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων ομάδα.
Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Χρηματοδότηση