Ακτοφυλακή αυξάνει το όριο αναφοράς θαλάσσιων ατυχημάτων

1 Απριλίου 2018
(Φωτογραφικό αρχείο: US Coast Guard φωτογραφία από την Stasia Ellis)
(Φωτογραφικό αρχείο: US Coast Guard φωτογραφία από την Stasia Ellis)

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έχει αυξήσει το δεκαετές χρηματικό όριο για την αναφορά θαλάσσιων ατυχημάτων, προκειμένου να συμβαδίζει με τον πληθωρισμό και να μειώσει την αναφορά μικρών συμβάντων.

Ο τελικός κανόνας αλλάζει, που δημοσιεύθηκε στις 19 Μαρτίου και αρχίζει να ισχύει στις 18 Απριλίου 2018, να ανυψώσει το ποσό κατώτατου ορίου καταστροφής περιουσιακών στοιχείων θαλάσσιου ατυχήματος από $ 25.000 σε $ 75.000 και να αυξήσει το κατώτατο όριο βλάβης ακίνητης περιουσίας από $ 100.000 σε $ 200.000.
Οι αρχικοί κανονισμοί που καθόριζαν αυτά τα ποσά κατωφλίου του δολαρίου δεν είχαν ενημερωθεί από τότε που είχαν γραφτεί στη δεκαετία του 1980.
Επειδή τα χρηματικά όρια για την υποβολή εκθέσεων δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, οι πλοιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνταν να αναφέρουν σχετικά μικρά ατυχήματα. Επιπλέον, οι αρχικοί κανονισμοί απαιτούν υποχρεωτική δοκιμή ναρκωτικών και αλκοόλ μετά από σοβαρό θαλάσσιο περιστατικό, υποχρεώνοντας τους πλοιοκτήτες και τους χειριστές να διεξάγουν δοκιμές για απώλειες οι οποίες είναι λιγότερο σημαντικές από εκείνες που προορίζονται να συλλαμβάνονται από τους αρχικούς κανονισμούς.
Πολλές βιομηχανικές ομάδες είχαν ασκήσει πιέσεις για την αύξηση αυτών των νομισματικών κατωφλίων και στις 23 Ιανουαρίου 2017 η USCG δημοσίευσε έναν προτεινόμενο κανόνα στο ομοσπονδιακό μητρώο, παρέχοντας μια περίοδο για δημόσια σχόλια.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επικαιροποίηση των αρχικών κανονισμών θα μειώσει την επιβάρυνση των πλοιοκτητών και των χειριστών και θα μειώσει επίσης το ποσό των πόρων της Ακτοφυλακής που δαπανήθηκαν για τη διερεύνηση αυτών των περιστατικών.
Κατηγορίες: Ακτοφυλακή, Ατυχήματα, Ατυχήματα, Διάσωση, Θαλάσσια ασφάλεια, Κυβερνητική ενημέρωση, Νέα, Νομικός