Η αγορά μικρής κλίμακας LNG στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 11,8% για να φτάσει τα 6,58 δις δολάρια ΗΠΑ

Laxman Pai6 Δεκεμβρίου 2018
Εικόνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εικόνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ζήτηση στην Ευρώπη για την αγορά LNG μικρής κλίμακας αναμένεται να αυξηθεί από 1,9 δισ. Ευρώ το 2020 σε 5,8 δισ. Ευρώ μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα θα κινητοποιηθεί κατά 11,8% από το 2020 έως το 2030.

Η Ευρώπη είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλες περιοχές της παγκόσμιας αγοράς, λόγω της εντολής που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις εκπομπές θείου. Για παράδειγμα, το ανώτατο όριο του θείου για τα καύσιμα πλοίων ορίζεται ως 0,5% μέχρι το έτος 2020, ανέφερε έκθεση της έρευνας αγοράς της Energias.

Οι ευνοϊκές τιμές του ΥΦΑ, μαζί με την αυξανόμενη ζήτηση από βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές και η παραγωγή ενέργειας, αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης. Επίσης, διάφοροι κυβερνητικοί κανονισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη του ΥΦΑ, έχουν ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγοράς στην περιοχή.

Το LNG μικρής κλίμακας περιλαμβάνει την άμεση χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου σε υγρή μορφή. Οι συμβατικοί τρόποι επαναεριοποίησης και μετέπειτα εισαγωγής ΥΦΑ στο δίκτυο μεταφοράς αερίου για μικρότερες παραγωγικές ικανότητες έχουν πλέον καταστεί μέρος του LNG μικρής κλίμακας.

Η έκθεση ανέφερε ότι αυτές οι μονάδες υγροποίησης μικρής κλίμακας διαθέτουν παραγωγική ικανότητα κάτω των 500.000 τόνων ετησίως (tpy) και πλοία με χωρητικότητα αποθήκευσης ΥΦΑ μικρότερη από 30.000 κυβικά μέτρα. Οι μονάδες LNG μικρής κλίμακας είναι εκ νέου αναπτυγμένες και έχουν σχεδιαστεί κυρίως για μικρά πεδία αερίου. Το LNG μικρής κλίμακας ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση από τη ναυτιλία και τη βιομηχανία φορτηγών για τα καύσιμα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον σε σύγκριση με το πετρέλαιο και το ντίζελ.

Το τμήμα καυσίμων πλοίων είναι πιθανό να προωθήσει το ταχύτερο CAGR κατά 12,48% κατά την περίοδο πρόβλεψης. Έχει παρατηρηθεί αύξηση των επιχειρήσεων ανεφοδιασμού πλοίων μικρής κλίμακας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η θαλάσσια χρήση του ΥΦΑ γίνεται επίσης δημοφιλής.

Επιπλέον, ο περιφερειακός στόλος LNG που τροφοδοτείται από πλοία σε επιχειρήσεις αυξάνεται, όπως σκάφη εφοδιασμού και υπηρεσιών και επιβατηγά πλοία μεταξύ άλλων. Το ΥΦΑ προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ ικανοποιεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε σύγκριση με άλλα καύσιμα. Λαμβανομένων υπόψη αυτών των παραγόντων, η ζήτηση για ΥΦΑ ως καύσιμο πλοίων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Κατηγορίες: Ενέργεια, ΥΦΑ